Vind hier uw motivatiebrief!

Op deze website hebben wij de meest complete verzameling van voorbeeld motivatiebrieven, sollicitatiebrieven en tips voor het schrijven van een motivatiebrief. Wij hebben meer dan 40 motivatiebrief voorbeelden voor allerlei functies, 9 uiteenlopende open sollicitatiebrief voorbeelden en 18 goede tips voor bij het schrijven van een motivatiebrief of sollicitatiebrief. Alles wat u nodig heeft voor een geschikte sollicitatie, is hier aanwezig!

Waarom is een goede motivatiebrief zo belangrijk?

Een goede eerste indruk bij uw mogelijke nieuwe werkgever is erg belangrijk. Als u aan de hand van een motivatiebrief al een goed beeld van uzelf heeft geschetst bent u voor 50% al binnen. Wij dragen hier graag een steentje aan bij. U kunt dit het beste aanpakken aan de hand van een motivatiebrief voorbeeld. Een overzichtelijke opbouw van de brief is bijvoorbeeld erg belangrijk. Daarnaast geven wij tips hoe u ondanks de standaardopzet en de voorbeelden, toch een persoonlijke brief kunt schrijven. U wilt natuurlijk niet met een simpel verhaal komen die lijkt op die van een medesollicitant. Een goed voorbeeld van een motivatiebrief is daarom erg belangrijk maar u moet zich ook kunnen onderscheiden. Wij hopen daarom dat u onze tips en voorbeelden ter harte neemt en met de hulp van motivatiebriefvoorbeeld.com een goede motivatiebrief kunt schrijven.

Voorbeelden gebruiken

Het is altijd prettig wanneer je een voorbeeld hebt wanneer je een brief gaat schrijven. Deze website biedt jou deze mogelijkheid. Je kunt namelijk een voorbeeldbrief bestuderen en dan wordt er uitgelegd hoe je deze voorbeeldbrief het beste in jouw situatie kunt gebruiken. De indeling kan bijvoorbeeld al vast staan voordat je de brief hebt gemaakt, maar je kunt ook al goede zinnen hebben opgesteld die je zeker wilt gebruiken. Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn bij je eigen brief, het is namelijk zeer persoonlijk, het gaat over je eigen motivatie in de brief. Deze moet je goed kunnen verwoorden willen anderen er van overtuigd zijn dat zij jou uit moeten kiezen voor bijvoorbeeld een baan. Neem daarom de tijd om deze website door te nemen zodat je op de hoogte bent van deze duidelijke brief, de mogelijkheden en de gratis tips die je hier worden gegeven. Het zijn vaak tips waar je even niet aan denkt wanneer je zelf een brief gaat schrijven, daarom even als reminder! Voorbeeld kunnen gevonden worden op de voorbeelden pagina.


Tips voor het schrijven

Het is nu duidelijk wat er in een motivatiebrief moet worden beschreven, maar dat wil niet zeggen dat het nu eenvoudig is om er zelf een te schrijven. Daarom geven we je nog wat tips die je wellicht kunt gebruiken als je een eigen motivatiebrief gaat schrijven. Je kunt de tips het beste eerst een keer allemaal doorlezen voordat je begint met het opstellen van de brief.

 • Praten met anderen is zinvol. Als je een cursus of opleiding wilt gaan volgen kun je er het beste met anderen over spreken, zij kunnen dan aangeven wat volgens hen jouw sterke punten zijn en zij kunnen hun mening geven over jouw plannen. Hier ga je dan weer over nadenken en zo krijg je een goed beeld of dit echt bij je past. Ook kunnen anderen je kritische vragen stellen over waarom je dit wilt gaan doen, dit zorgt er voor dat je zelf na gaat denken over het waarom je hier voor gaat kiezen. Deze argumenten kun je weer gebruiken in je motivatiebrief.
 • Maak een klad versie, schrijf zinnen op die je mooi vindt, lees ze een paar keer per dag over en schrijf er nieuwe ideeën bij.
 • In de motivatiebrief worden vaak feiten genoemd, wanneer je dat lastig vindt kun je de STAR methode (situatie, taak, actie, resultaat) gebruiken om goed om te gaan met de feiten in de motivatiebrief.
 • Zorg er voor dat je niet te lange zinnen maakt.
 • Maak geen spelfouten! Schrijf om deze reden de brief altijd op de computer, hier kunt u een spellingscheck doen. Laat de brief ook achteraf nog even door een bekende doorlezen.
 • Werk met alinea’s.
 • Laat de brief aan anderen lezen zodat spelfouten er uitgehaald kunnen worden. Ook kan er gekozen worden voor een ander woordgebruik.
 • Zorg voor correct taalgebruik, geen spelfouten, dat staat niet netjes in een brief.
 • Wek interesse bij de lezer, zoek een goede openingszin en zorg dat het echt een persoonlijke motivatiebrief wordt.
 • Schat van tevoren goed in met wat voor bedrijf u te maken heeft. Hierdoor weet u in welke mate u een formele of informele brief schrijft.
 • Het is belangrijk om degene aan wie u de brief richt aan te spreken met “Geachte heer of mevrouw ……” Vaak staat in de vacature aan wie u de brief kunt richten. Is dit niet het geval, gebruik dan enkel “Geachte heer/mevrouw”.
 • Begin de brief met een goede binnenkomer. Het is belangrijk om bij de eerste zin al de interesse te wekken van de (toekomstige) werkgever. Op deze manier blijft u uniek. Geef iets van uzelf mee.
 • Zorg ervoor dat de brief op de juiste manier is opgebouwd. Houdt vast aan het AIDA- model (Attention, Interest, Desire & Action). Een duidelijke opbouw zorgt voor een overzichtelijke brief, op deze manier komt u ook georganiseerd over. Meer informatie over de opbouw vindt u hier.
 • Neem altijd een veilig lettertype. Arial of Times New Roman bijvoorbeeld. Hanteer hierbij een lettergrote van 11 of 12. Ook is het erg belangrijk om een witregel tussen elke alinea te houden. Op deze manier blijft het overzichtelijk.
 • Spreek degene die u aanspreekt in uw brief altijd met U aan. Het is een zakelijke brief. Daarnaast bent u vaak nog niet bekend met de werkgever. Het is daarom erg belangrijk om zo zakelijk mogelijk te blijven.
 • Geef in de brief duidelijk aan dat u gemotiveerd bent om bij het desbetreffende bedrijf aan de slag te gaan. Geef ook aan dat graag een gesprek wilt om uw motivatie toe te lichten.
 •  Zet altijd een handtekening onder de brief, dit maakt de brief persoonlijk en duidt erop dat u de brief geschreven heeft.
 • Vergeet niet naar uw CV te verwijzen.

De combinatie met het Curriculum Vitae

De sollicitatieprocedure start niet met alleen het schrijven van de motivatiebrief. Deze gaat altijd vergezeld van een Curriculum Vitae, oftewel C.V. De twee documenten zijn complementair, ze vullen elkaar aan. Het zijn dus geen substituten, zet in uw brief niet gewoon een beschrijving van uw C.V. maar wijdt uit over zaken die wellicht niet één op één terug te vinden zijn hierin. Daarnaast is het belangrijk dat uw motivatiebrief een geheeld vormt met het C.V. Voor beiden zijn vele voorbeelden te vinden, maar zo ervoor dat de definitieve versies altijd goed samengaan. Hierbij kunt u denken aan het lettertype en grootte van de motivatiebrief, maar ook dat bijvoorbeeld de beschreven ervaring terugkomt, en andere relevante ervaringen die u niet uitgebreid in uw brief kunt beschrijven, toch terugkomen in het C.V.

Voorbeelden zijn slechts voorbeelden

Hoewel de voorbeelden van motivatiebrieven die op deze site gevonden kunnen worden goed gebruikt kunnen worden als motivatiebrief, raden wij het af om deze integraal te gebruiken.

Zorg ervoor dat zowel uw C.V. als uw motivatiebrief eerlijk en correct is.

Wanneer u toevoegingen zoals een eigen motivatiebrief, suggesties of anderen aanmerkingen hebt dan kunt u via het formulier hieronder kwijt, laat gerust uw reactie achter!