Vind hier uw motivatiebrief!

Beste bezoeker, welkom op de website over motivatiebrief voorbeelden. Je kunt hier meer informatie vinden over wat een motivatiebrieven nu precies zijn, wat er mee gedaan kan worden en er worden tips gegeven over de manier waarop je deze brief het beste op kunt stellen. Daarnaast worden er voorbeelden weergegeven op de website van een goede motivatiebrief. Deze brief zou je als voorbeeld aan kunnen houden, of kan je helpen wanneer je zelf een motivatiebrief gaat schrijven.

Voorbeelden gebruiken

Het is altijd prettig wanneer je een voorbeeld hebt wanneer je een brief gaat schrijven. Deze website biedt jou deze mogelijkheid. Je kunt namelijk een voorbeeldbrief bestuderen en dan wordt er uitgelegd hoe je deze voorbeeldbrief het beste in jouw situatie kunt gebruiken. De indeling kan bijvoorbeeld al vast staan voordat je de brief hebt gemaakt, maar je kunt ook al goede zinnen hebben opgesteld die je zeker wilt gebruiken. Dit zijn allemaal aspecten die van belang zijn bij je eigen brief, het is namelijk zeer persoonlijk, het gaat over je eigen motivatie in de brief. Deze moet je goed kunnen verwoorden willen anderen er van overtuigd zijn dat zij jou uit moeten kiezen voor bijvoorbeeld een baan. Neem daarom de tijd om deze website door te nemen zodat je op de hoogte bent van deze duidelijke brief, de mogelijkheden en de gratis tips die je hier worden gegeven. Het zijn vaak tips waar je even niet aan denkt wanneer je zelf een brief gaat schrijven, daarom even als reminder! Voorbeeld kunnen gevonden worden op de voorbeelden pagina.

De combinatie met het Curriculum Vitae

De sollicitatieprocedure start niet met alleen het schrijven van de motivatiebrief. Deze gaat altijd vergezeld van een Curriculum Vitae, oftewel C.V. De twee documenten zijn complementair, ze vullen elkaar aan. Het zijn dus geen substituten, zet in uw brief niet gewoon een beschrijving van uw C.V. maar wijdt uit over zaken die wellicht niet één op één terug te vinden zijn hierin. Daarnaast is het belangrijk dat uw motivatiebrief een geheeld vormt met het C.V. Voor beiden zijn vele voorbeelden te vinden, maar zo ervoor dat de definitieve versies altijd goed samengaan. Hierbij kunt u denken aan het lettertype en grootte van de motivatiebrief, maar ook dat bijvoorbeeld de beschreven ervaring terugkomt, en andere relevante ervaringen die u niet uitgebreid in uw brief kunt beschrijven, toch terugkomen in het C.V.

Voorbeelden zijn slechts voorbeelden

Hoewel de voorbeelden van motivatiebrieven die op deze site gevonden kunnen worden goed gebruikt kunnen worden als motivatiebrief, raden wij het af om deze integraal te gebruiken.

Naast de voorbeelden en tips op deze site kunt u op http://www.voorbeeld-motivatiebrief.nl een groot aantal motivatiebrief voorbeelden vinden.