Nieuws

Sollicitatiebrief schrikt sollicitanten af

Uit een gezamenlijk onderzoek van deze site en voorbeeld-motivatiebrief.nl is gebleken dat meer dan de helft van de peilingdeelnemers moeite heeft met het schrijven van een sollicitatiebrief. Bijna 15% vindt het niet alleen lastig om een motivatiebrief te schrijven, maar wordt zelfs afgeschrikt en aan het twijfelen gebracht om daadwerkelijk te solliciteren! Hiervan besluit bijna 20% uiteindelijk helemaal niet te reageren op een vacature. Enkel een grote minderheid ziet een sollicitatiebrief als een interessante uitdaging in plaats van iets lastigs. Het schrijven van een sollicitatiebrief kan moeilijk genoemd worden en werkt zelfs in tijden van crisis en werkloosheid afschrikwekkend. Een motivatiebrief werkt dus in vele gevallen ironisch genoeg démotiverend.

De grote meerderheid van dezelfde peilingsdeelnemers vindt dat de perfecte sollicitatiebrief tussen een half en een heel A4 lang hoort te zijn. Minder dan een tiende denkt dat een goede sollicitatiebrief zo lang mogelijk is. Meer dan de helft vindt de weergaven van zijn of haar capaciteiten en persoonlijke eigenschappen het belangrijkste onderwerp in een motivatiebrief. Ongeveer 27% acht dit een uiteenzetting waarom het bedrijf waar er gesolliciteerd wordt zo bijzonder en interessant is. Een minderheid vindt het vermelden van ervaringen in het verleden en een uitleg over hoe er bij de vacature terecht is gekomen het belangrijkst om te vermelden.

Bovenstaande gegevens geven aan dat er onduidelijkheid heerst over hoe een goede sollicitatiebrief er precies uit hoort te zien. Over de lengte en onderwerpen die aangekaart moeten worden in een motivatiebrief heerst blijkbaar verwarring. Tevens illustreren deze gegevens dat het moeten schrijven van een sollicitatiebrief afschrikwekkend en demotiverend kan werken voor sollicitanten. Op deze website en voorbeeld-motivatiebrief.nl zijn gratis voorbeelden en tips te vinden van motivatiebrieven. Er zijn hier niet alleen tips voor sollicitatiebrieven beschikbaar maar ook voor sollicitatiegesprekken.

Gegevens:

Hoe lang hoort volgens u een motivatiebrief te zijn?
Totaal aantal deelnemers: 1128

1/2 A451145%
1 A452747%
2 A4141%
Zo lang mogelijk686%
Anders81%

Wat vindt u het belangrijkste onderwerp in een motivatiebrief?
Aantal deelnemers: 371

Uitleg over hoe ik bij de vacature terecht ben gekomen103%
De uiteenzetting waarom ik het bedrijf zo bijzonder en interessant vind9826%
De weergave van mijn capaciteiten en persoonlijke eigenschappen23062%
Het vermelden van mijn ervaringen in het verleden298%
Anders41%

Wanneer ik een motivatiebrief moet schrijven:
Aantal deelnemers: 349

Zie ik dit als een interessante uitdaging5315%
Vind ik dit redelijk lastig, maar ik ga er rustig voor zitten en dan kom ik er altijd wel uit24370%
Ga ik nog een keer na of ik daadwerkelijk op de vacature wil solliciteren4112%
Solliciteer ik liever niet113%
Anders10%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *