Motivatiebrief Schrijven – De Opbouw

Bij een motivatiebrief is een goede opbouw er belangrijk. Bij de tips gaven wij al aan dat u op deze manier georganiseerd over komt. Daarnaast is het natuurlijk prettig voor de lezer als de tekst goed leesbaar is.

Een brief kunt u opbouwen vanuit het AIDA model, dit staat voor Attention, Interest, Desire & Action. U probeert dus eerst de aandacht te trekken van de werkgever, vervolgens probeert u interesse te wekken en spreekt u uw eigen wensen uit. Ten slotte gaat u over op actie, bijvoorbeeld om een vervolggesprek te krijgen.


Hier volgt een voorbeeld van een opbouw van een motivatiebrief:

 1. Begin een motivatiebrief altijd met een aanhef. “Geachte heer…” of “Geachte mevrouw…” Vaak staat in de vacature aan wie u de brief kunt richten. Is dit niet het geval, gebruik dan enkel “Geachte heer/mevrouw”.
 2. Verwijs naar de vacature waarop u reageert. Bijvoorbeeld: Naar aanleiding van uw vacature voor de functie van dierenarts wil ik graag reageren.
 3. Probeer vervolgens met een opvallende zin te komen waarin u uitlegt waarom deze functie uw interesse wekt en waarom deze functie iets voor u is. Hierin kunt u namelijk onderscheid maken ten opzichte van de andere sollicitanten.
 4. Hierna gaat u het over uzelf hebben. Wie ben ik, wat heb ik gestudeerd, relevante werkervaring etc. Denk aan de 5 W’s. Wie Wat Waar Wanneer Waarom. Hoe sluiten deze eigenschappen aan op de vacature?
 5. In de volgende alinea gaat u in op de vacature en het bedrijf waar u naar solliciteert. Waarom spreekt dit bedrijf mij aan? Wat voeg ik toe voor het bedrijf? Wat verwacht u van de functie en het bedrijf? etc.
 6. Ten slotte sluit u de brief af met een goede uitswinger. bijvoorbeeld: “Ik hoop uw interesse gewekt te hebben en denk in het bezit te zijn van de juiste kwaliteiten die nodig zijn voor deze functie. Ik zie uw reactie graag tegemoet.” Op deze manier bevestigd u uw kwaliteiten nogmaals en vraagt u om een reactie. U gaat dus over tot actie.
 7. De brief sluit u af met een formele groet. “Met vriendelijke groet” of “In afwachting op uw reactie verblijf ik” volstaan. vergeet niet te verwijzen naar uw CV.
  Laat altijd een witregel tussen de alinea’s en zorg ervoor dat uw CV en motivatiebrief in dezelfde stijl geschreven zijn.
  Voor meer informatie over de opbouw van een CV en een voorbeeld van een sollicitatiebrief verwijzen wij u naar: http://www.voorbeeld-motivatiebrief.nl